คุณแม่ต้องรู้-ทำความรู้จักกับการฉีกวัคซีนนั้นสำคัญแค่ไหน


เราคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ อยู่แล้วสำหรับการฉีดวัคซีน
สำหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงถึงการโตตามอายุ ซึ่งวัคซีน
(Vaccine) นั้นคือสารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2
ประเภท คือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา
และ ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง
เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน
กับโรคนั้นๆ

ซึ่งแน่นอนว่าวัคซีนบางตัวนั้นจำเป็นสำหรับการพาลูกน้อยไปฉีดอย่างส
ม่ำเสมอ โดยวัคซีนตัวแรกคือ วัคซีน BGC ที่ป้องกันวัณโรค
รวมไปถึงวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี, วัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก,
ไอกรน, หัด, คางทูม, อีสุกอีใส, โปลีโอ และอื่นๆ

ส่วนจุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนมาจากชาวจีนที่มีเทคนิคการฉีดวัคซีนเ
พื่อป้องกันไข้ทรพิษ มาตั้งแต่ช่วง 1000 ปีก่อนคริสตกาลแล้วละ
และเทคนิคนี้ก็มีใช้กันในแถบแอฟริกาและตุรกีด้วย
แต่มาเป็นจริงเป็นจังก็ตอนที่เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์
นักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ
ได้ทดลองผลิตวัคซีนจากเชื้อไข้ทรพิษในวัว แล้วใส่ให้กับเด็ก 8
ขวบผ่านทางผิวหนัง แต่เด็กก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น 6
สัปดาห์ก็ทดลองฉีดเชื้อไข้ทรพิษให้เด็กคนเดิม
ปรากฏว่าเด็กคนนั้นไม่ได้แสดงอาการใด ๆ ของโรคออกมาเลย
จึงมีการทดลองเพิ่มเติมต่อ
และแนวคิดนี้ก็ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษ แต่ในปี
ค.ศ. 1840 กลับถูกสั่งห้ามให้ใช้กันทั่วไป

จากนั้นในปี ค.ศ. 1879 หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีและจุลชีววิทยา
ชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นครั้งแรก
เขาค้นพบว่าเชื้อโรคที่ถูกทำให้ฤทธิ์อ่อนลงแล้วไม่อาจทำให้เกิดโรคได้
ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นพื้นฐานการผลิตวัคซีนในระยะหลัง
หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1882
เขาก็ค้นพบวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างม
าก
ภายหลังวัคซีนจึงได้รับการผลักดันจนมีกฎหมายบังคับให้ฉีดวัคซีนในห
ลายประเทศ
ส่วนความสำคัญของการฉีดวัคซีน
หลักๆคือการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเป็นกลวิธีในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิ
ภาพสูง และคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ
จึงใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญและมีอันตรา
ยถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับประชากรทุกเชื้อชาติ

เมื่อเด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะทำให้มีโอกาสสูงที่จะเจ็บป่วยจากโรค
ต่างๆ ที่ไม่ได้ป้องกัน โดยเฉพาะจากการฉีดวัคซีน
และอาจจะมีอาการแทรกซ้อนติดเชื้ออย่างรุนแรง