วิธีป้องกันภาวะหลังคลอด

แม่และเด็ก

Rate this post

คุณแม่สามารถเริ่มป้องกันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ได้ โดยการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นแม่
เริ่มจากการวางแผนการมีลูกร่วมกันกับคุณพ่อ ว่าจะมีลูกเมื่อมีฐานะ และอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตการสมรสที่ราบรื่น
รวมทั้งคุณแม่ควรบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
เพื่อจะเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์
เพราะระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายจะทำงานหนักเพื่อประคับประคองให้ลูกน้อยที่
อยู่ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงและคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
การวางแผนที่เป็นไปอย่างราบรื่นจะช่วยลดความวิตกกังวลของคุณแม่ลงได้
สภาวะหลังคลอดที่มักเกิดขึ้นกับคุณแม่แทบทุกคน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ดังนั้นกำลังใจจากคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคุณแม่ในช่วงนี้ ทำให้สามีควรมีบทบาทและเข้าใจภรรยามากขึ้น
การป้องกันอาการซึมเศร้าหลังคลอด
ฝากครรภ์ ดูแลภาวะการคลอดให้เป็นปกติมากที่สุด
ในระหว่างตั้งครรภ์หากมีปัญหาที่รบกวนจิตใจก็ควรที่จะบอกกล่าวให้คุณหมอทราบ
เพื่อที่คุณหมอจะได้ติดตามดูอาการ
วางแผนครอบครัว ทางการแพทย์พบว่าโรคนี้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นจึงต้องวางแผนครอบครัวตั้งแต่ต้น และมีลูกเมื่อพร้อม
ดูแลสุขภาพ ถ้าคุณแม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางจิตเวช
หรือโรคที่กระทบต่อการตั้งครรภ์ก็ควรรักษาให้หายก่อนจะตั้งครรภ์ เช่น ธัยรอยด์ เบาหวาน
เพราะบางโรคเมื่อท้องแล้วอาการจะกำเริบมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้วิตกกังวลมากขึ้น จนอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้
ผลเสียของอาการหลังคลอด
ผลต่อตัวคุณแม่ ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าแม่หลังคลอดกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะต้องอาศัยอาหารที่ถูก สัดส่วนด้วย
แต่พอซึมเศร้าคุณแม่มักกินอาหารได้ไม่ดี นอกจากนั้นก็ยังมีภาระในการเลี้ยงลูกซึ่งต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
พอกินไม่ได้นอนไม่หลับ สุขภาพก็จะแย่ลง การเลี้ยงดูลูกก็พลอยแย่ลงไปด้วย
ผลต่อลูกน้อย มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ได้รับการเลี้ยงไม่ถูกต้อง การดูแลไม่ถูกต้อง
ที่ร้ายแรงที่สุดก็อาจถึงขั้นทิ้งลูกหรือทำร้ายลูก
อย่างไรก็ตาม แม่หลังคลอดที่มีอาการซึมเศร้าไม่ รุนแรง ไม่ใช่อาการทางจิตเวชจึงไม่มียารักษาได้
การรักษาจึงเป็นเรื่องของการดูแลและปรับสภาพจิตใจของคุณแม่เป็นหลัก และเป็นอาการที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
เพราะส่งผลเสียต่อทั้งตัวคุณแม่และลูกน้อยที่อยู่ในช่วงดื่มนมแม่และต้องการ
ความรักและความอบอุ่นจากคุณแม่เป็นสำคัญ