การฉีดวัคซีนในเด็ก

แม่และเด็ก

Rate this post

การฉีดวัคซีนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง หรือเกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกับยาทั่วไป
เพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้น หากเทียบกับความรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ผลข้างเคียง
วัคซีนป้องกันวัณโรคบีซีจี หลังฉีดจะมีตุ่มนูน 6-8 มิลลิเมตรและจะหายไปได้เอง ซึ่งในช่วงประมาณ2 สัปดาห์
ตุ่มจะนูนแดงและแตกเป็นแผล มีหนอง อาจเป็นๆ หายๆ ถึง 6 สัปดาห์จึงหายไป
สิ่งสำคัญคือคุณแม่ห้ามบ่งหนองออก ให้ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำเกลือ Normal Saline Solution เช็ดที่แผลเบาๆ
จนกว่าแผลจะสะอาด และเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 รอบๆ แผลอีกครั้ง นอกจากนี้ อาจพบต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
หรือขาหนีบโต และกระดูกอักเสบได้
วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หลังฉีดยาประมาณ 3-4 ชั่วโมง อาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด
จะมีอาการไม่เกิน 2 วัน บางครั้งพบมีก้อนไตแข็งใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา
สาเหตุจากการระคายเคืองสารที่ผสมในวัคซีน ให้คุณแม่ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณดังกล่าว
และจะหายได้เองภายใน 1-2 เดือน หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ ในกรณีแพ้วัคซีนไอกรน เด็กจะมีไข้สูงเกิน
40.5องศาเซลเซียส ร้องไห้นานเกิน 3 ชั่วโมง หรือกรีดร้องเสียงแหลม มีอาการช็อกภายใน 48 ชั่วโมง
หรือชักภายใน 3 วัน หากพบอาการสงสัยว่าเด็กแพ้วัคซีนไอกรนให้รีบพาไปพบแพทย์
หัด หัดเยอรมัน คางทูม หลังฉีดวัคซีนเด็กอาจมีไข้ช่วงวันที่ 5-12 หลังการฉีด อาจจะมีผื่นแดงพร้อมกับอาการไข้
คล้ายการออกหัดแต่ผื่นขึ้นน้อยกว่า อาการจะคงอยู่ประมาณ 2 วันก็จะหายไป บางรายมีอาการคล้ายเป็นหวัด
บางรายมีอาการปวดตามข้อร่วมกับอาการไข้ต่ำๆ ในช่วงวันที่ 8 -12 หลังฉีดยาและอาการจะคงอยู่ประมาณ 1-3
วันก็จะหายไป บางรายมีต่อมน้ำเหลืองต้นคอโต และมีผื่นจางๆ ร่วมด้วย เมื่อเด็กมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้
เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเพื่อลดไข้ อาการผื่นขึ้น ปวดตามข้อ ต่อมน้ำเหลืองต้นคอโต เกิดจากผลข้างเคียงของยา
และจะหายได้เอง
1.วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เด็กอาจมีไข้ (พบประมาณร้อยละ10) อ่อนเพลีย ไม่สบาย ในกรณีที่มีไข้สูง ซึม
หรือมีผื่นลมพิษ หรืออาการอื่นใด ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที นอกจากนี้ อาจมีอาการปวดบวมแดง ขณะฉีด
(พบได้ร้อยละ20) แต่จะหายได้เองในเวลา 2-3 วัน
วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (Haemophilusinfluenzae B) อาจพบอาการไข้ต่ำๆ ปวดบวมแดง
อาการมักไม่รุนแรง และไม่เกิน 24 ชั่วโมงคุณแม่สามารถใช้เจลเย็น หรือผ้าห่อน้ำแข็งประคบบริเวณที่ปวดบวม
วัคซีนตับอักเสบบี HBV (HepatitisB) อาการข้างเคียงพบได้น้อยมาก อาจมีอาการเจ็บแสบขณะฉีด หรือไข้ต่ำๆ
และพบอาการแพ้รุนแรงได้ แต่พบน้อยมาก
2.วัคซีนอีสุกอีใส จะมีอาการบวม เจ็บ แสบบริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้ต่ำๆ อาจพบผื่นแดง หรือตุ่มน้ำใสเล็กน้อย
ภายใน 5-26 วัน แต่ไม่แนะนำให้กินยาลดไข้ดักทันทีหลังรับวัคซีนโดยที่เด็กยังไม่มีไข้
3.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พบน้อยในเด็กต่ำกว่า 13 ปี และจะพบภายใน 6-24 ชั่วโมง
อาจพบอาการแพ้เฉียบพลันได้ในคนที่มีการแพ้ไก่หรือไข่แบบรุนแรง และพบอาการปลายประสาทอักเสบเฉียบพลัน
แต่พบได้น้อยมาก หรือแทบไม่พบเลย
4.วัคซีนโรต้า (ใช้หยอดทางปาก เริ่มที่อายุ 2 เดือน) เด็กอาจมีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน งอแง
ถ่ายเหลวควรให้อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ
ข้อพับต่างๆเพื่อปรับลดอุณหภูมิในร่างกาย