ท่อน้ำนมอุดตันปัญหาใหญ่ในคุณแม่ให้นมบุตร


ท่อน้ำนมอุดตันเกิดจากท่อส่งน้ำนมบางส่วนอุดตัน
ทำให้น้ำนมไหลไม่สะดวก และมีน้ำนมคั่งค้างอยู่ภายในเต้านม
ทำให้เต้านมบางบริเวณมีลักษณะแข็ง เป็นแผ่นหนา
หรือเป็นก้อนอยู่ภายในเต้านม โดยไม่ได้เป็นทั่วทั้งเต้านม
ผิวหนังที่บริเวณเหนือก้อน กดเจ็บ และอาจจะบวมแดงโดยไม่มีไข้
ลักษณะหัวนมและลานหัวนมผิดรูป
บางครั้งอาจมีเส้นเลือดที่ผิวหนังของเต้านมปูด
และอาจพบจุดสีขาวที่บริเวณหัวนม (White dot)ได้
การที่ท่อน้ำนมอุดตันอาจมีสาเหตุมาจาก
1. ลูกดูดนมไม่เกลี้ยงเต้า อาจเกิดจากไม่ได้ให้ลูกดูดนมแม่บ่อย
หรือจำกัดเวลาใน การดูดนม ของลูก
2. คุณแม่ปล่อยให้น้ำนมค้างอยู่ในเต้านมนาน
3. คุณแม่มีปริมาณน้ำนมมากเกินไป และไม่ได้ระบายน้ำนมออก
หรือระบายออกไม่สมดุลกับปริมาณน้ำนมที่ผลิต
4. ใส่ เสื้อชั้นใน ที่คับแน่นจนเกินไป ทำให้น้ำนมไหลเวียนได้ไม่สะดวก
5. ใส่เสื้อชั้นในที่หลวม ไม่กระชับ ทำให้เต้านมหย่อนคล้อย
กดทับท่อส่งน้ำนม
6. รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันมาก หรือ
อาหารที่มีความมันมากจนเกินไป
7.คุณแม่มีอาการเครียด  ความเครียด จะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนที่ทาให้น้ำนม
ไหลลดลง
แต่อย่างไรก็ตาม
การแก้ปัญหาท่อน้ำนมอุดตันคุณแม่ต้องปรับพฤติกรรมตามสาเหตุที่กล่าวไป
ข้างต้น และใช้การนวดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท่อน้ำนมอุดตันได้
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. การนวดเต้านมแบบ TBML
โดยเริ่มจากนวดวนเป็นวงกลมตั้งแต่ฐานเต้านมมายังหัวนม
จากนั้นลูบเข้าหาหัวนม และบีบน้ำนมด้วยมือ ซึ่งแนะนำโดย พญ.ชนิกานต์
ทิพาโรจนกิจ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โดยเทคนิคดังกล่าวคุณแม่ที่ให้นมแม่บุตรสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเอง ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่
2. การนวดเต้าเน้นเป็นการนวดที่นุ่มนวล ไม่เจ็บ
โดยใช้การลูบไล้อย่างแผ่วเบา
ไปในทิศทางระบบท่อต่อมน้ำเหลืองซึ่งในทางกายภาพระบบต่อมน้ำเหลือง
จะมีตัวต่อมฝังในร่างกายส่วนต่าง ๆ
และจะมีท่อนำน้ำเหลืองกระจายออกมาท่อต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ผิวหนัง ไม่ได้อยู่ลึก ผู้นวดจึงไม่ต้องกดน้ำหนักลงไปลึก
3. การที่คุณแม่มีเต้านมคัด ของเหลวที่อยู่ในเต้านมไม่ได้มีเพียงน้ำนมเท่านั้น
แต่ยังประกอบด้วยสารคัดหลั่งภายในเต้านมด้วย
4. การนวดตามหลักการของ lymphatic system คือ
ไล่ระบายให้สารคัดหลั่งกลับสู่ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ได้ง่าย สะดวกขึ้น
อาการคัดตึงเต้านม อาการเป็นก้อนจากท่อน้ำนมอุดตัน
และความเจ็บปวดจะลดลง
5. ใช้การประคบเย็นภายหลังการนวดเพื่อช่วยลดบวม
หากคุณแม่หลังคลอดท่านใดกำลังประสบปัญหาน้ำนมไม่ไหล
และท่อน้ำนมอุดตัน สามารถปฏิบัติด้วยวิธีดังกล่าวเบื้องต้น
หากปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขได้
อาจปรึกษาแพทย์ถึงสาเหตุที่แน่ชัดของปัญหา
รวมถึงการปรึกษากับนักกายภาพบำบัดเพื่อความปลอดภัยในการกระตุ้นน้ำนมที่เป็นปัญหาของคุณแม่นั่นเอง