โคเรสเตอรอลในเด็ก

แม่และเด็ก

Rate this post

พ่อแม่รู้ไหม ถ้าหากเด็กเล็กมีปัญหาเรื่องระดับโคเลสเตอรอจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตได้
ดังนั้นเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงและสุขภาพดี 
คุณควรจะดูแลให้ลูกทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอต่ำ 
หลีกเลี่ยงการทานอาหารฟาสท์ฟูดต่างๆ
คุณแม่สามารถส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการทานในวัยเด็กของลูกได้ 
โดยให้ลูกทานอาหารที่มีไขมันต่ำแต่มีคุณค่าสารอาหารสูงตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียน 
ทานเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งปรุงอาหารสุขภาพเหล่านี้ให้ลูกทานที่บ้านหรือนำไปโรงเรียนด้วย
มีงานวิจัยที่ทำการวัดระดับโคเลสเตอรอในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-4 ปี 
และก็ได้วัดอีกครั้ง ปีต่อมา เปรียบเทียบเมื่อพวกเขาอายุ ปี พบว่า 
แม้ว่าเด็กเล็กที่มีระดับโคเลสเตอรอปกติ กลับมีความเสี่ยงต่อภาวะโคเลสเตอรอสูงใน ปีต่อมาได้
การค้นพบนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุว่าโคเลสเตอรอสูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ