พัฒนาการด้านบุคลิกภาพรวมทั้งพฤติกรรมเด็ก

แม่และเด็ก

Rate this post

พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป

พัฒนาการของลูกวัย 3 ปี มีอะไรบ้าง?
*ลูกจะเริ่มมีความเชื่อมั่นและมั่นใจมากเพิ่มขึ้น
ช่างสงสัยและก็ชอบเคลื่อนไหว วิ่งเล่น อยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีจินตนาการ ลูกจะเริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ

*เริ่มมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ เริ่มค้นหาและก็อยากรู้เกี่ยวกับคนและข้าวของต่างๆ
เริ่มมีคำถามรวมทั้งหาเหตุผล คำตอบหรือทางแก้ปัญหา ช่วงวัยนี้
คุณจะได้ยินคำถามว่า “ทำไม” บ่อยมากขึ้น
ดังนั้นควรให้ความสนใจ ใส่ใจ แล้วก็ให้คำชมเชยต่อพฤติกรรมการเรียน
ที่เหมาะสมของลูก ก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านนี้มากขึ้น

*เด็กวัยนี้ยังชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆของคน
ด้วยเหตุนั้นคุณแม่และก็สมาชิกอื่นๆควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกปฎิบัติตาม

*เขาจะสนใจและสนุกกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆและการมีส่วนร่วม

*การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และดีพอในการสนทนาให้รู้เรื่องได้
สามารถบอกและก็เสนอความคิดต่างๆ
ของตนเองได้แล้ว และเริ่มเรียนรู้การทำความรู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกสนุกในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ได้มา

เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆต้องการสำรวจ ทดสอบ
แล้วก็หาประสบการณ์จากสิ่งต่างๆดังนั้น
ถ้าคุณแม่ช่วยทำให้พวกเขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกทำ จะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและทักษะต่างๆของลูกได้