ปฏิทินการตั้งครรภ์–อายุครรภ์สัปดาห์ 4

แม่และเด็ก

Rate this post

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
ทารกที่เป็นตัวอ่อน ฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผนังมดลูกแล้ว 
และแบ่งตัวต่ออย่างไม่หยุดยั้ง รวมกันเป็นแท่งยาว 
ความยาวของตัวอ่อนในช่วงสัปดาห์ที่ จะยาวเพียง ¼ นิ้วเท่านั้น 
ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ ชนิด โดยชนิดแรกจะเจริญต่อไปเป็นผม 
เล็บ หูส่วนใน เลนส์ตา เป็นต้น ชนิดที่สองจะพัฒนาเป็นระบบประสาท จอตา 
ต่อมใต้สมอง กระดูก กล้ามเนื้อ เซลล์เลือด เซลล์น้ำเหลือง 
และชนิดที่สามจะพัฒนาไปเป็นปอด หลอดลม 
ระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น 
ช่วงแรกของการตั้งครรภ์เป็นขั้นตอนของการแบ่งตัวของเซลล์สมองให้มากขึ้น
หรือเป็นขั้นตอนของการผลิตเนื้อสมอง ทางการแพทย์เรียกว่า Hyperplasia stage
ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุครรภ์ได้ประมาณ เดือน 
ซึ่งในระยะแรกนี้เซลล์สมองของทารกจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความเคลื่อนไหวของตัวคุณแม่
เมื่อถึงสัปดาห์ที่ คุณแม่จะไม่มีประจำเดือน จะมีอาการอ่อนเพลีย 
ง่วงนอน ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ท้องอืด คัดเต้านม 
อารมณ์จะผันผวนเหมือนก่อนมีประจำเดือน 
บางคนอาจจะมีอาการเลือดออกเล็กน้อยเนื่องจากตัวอ่อนฝังตัวอาการต่างๆ
จะ เป็นมาน้อยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน รกจะสร้างฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รังไข่หยุดการตกไข่ชั่วคราว 
รังไข่จะสร้างฮอร์โมนที่ช่วยหล่อเลี้ยงการตั้งครรภ์มาแทนที่ 
ซึ่งฮอร์โมนจากรกนี้สามารถตรวจพบได้ในเลือดหรือปัสสาวะ 
เพื่อพิสูจน์การตั้งครรภ์ ฮอร์โมนนี้จะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น 
มีเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกน้อยที่กำลังเติบโตมากขึ้น 
และหน้าอกคุณแม่จะคัดตึงมากขึ้น เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแรก
ที่บ่งบอกว่าคุณแม่กำลังจะมีลูกน้อยในครรภ์ อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อตั้งครรภ์ได้ เดือน