วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กอัจฉริยะ

แม่และเด็ก

Rate this post

พัฒนาการของลูกน้อยช่วง 5 ปีแรก
ถือมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากมีพัฒนาการที่ดี
อนาคตก็จะมีแนวโน้มที่จะฉลาดตามไปด้วย
ซึ่งพ่อและแม่สามารถฝึกสังเกตพัฒนาการของลูก ได้
พร้อมทั้งฝึกลูกให้เรียนรู้อย่างพอดีเหมาะสม
สำหรับพัฒนาการของลูกน้อยนั้น เป็นที่ทราบกันว่าวัย 5ปีแรก
มีความสำคัญต่อพัฒนาการที่ดีของลูก
แต่พ่อแม่จำเป็นต้องมีเป็นการฝึกลูกให้สามารถเรียนรู้อย่างพอดี
และในปริมาณที่เหมาะสม
เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อความสามารถด้านอารมณ์และการแสดงออกได้
แล้วสัญญาณอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กคนใดมีความสามารถใน
การเรียนรู้มากกว่าปกติ หรือเป็นเด็กอัฉริยะ?
ช่วงประถมวัย
เด็กในวัยนี้เริ่มเรียนรู้และสนใจหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิเช่น
การหัดอ่าน หัดเขียน การเข้าสังคม
และสมองของเด็กในช่วงนี้จะพัฒนาอย่างเต็มที่
สัญญาณบ่งบอกว่าลูก ของคุณเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบดี
และเรียนรู้ได้เร็วกว่าวัย สามารถสรุปพฤติกรรมบางอย่างที่เด็ก
มักชอบทำกันได้ 5 พฤติกรรม ดังนี้
ชอบอ่านหนังสือ หากลูกมีความสนใจในหนังสือ
ชอบอ่านความหมายต่างๆ ที่สื่อใน หนังสือ
ลักษณะนี้ต้องแยกแยะระหว่าง ชอบหนังสือ ชอบดูหนังสือ หรือ
ชอบอ่านหนังสือ หาก ลูกเราสนใจในเนื้อหาของหนังสือ
และมีสมาธิในการเรียนรู้ อ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ
แสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้
ชอบซักถาม ขี้สงสัย
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
การตอบคำถามลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กในวัยนี้
หากเด็กถามในเรื่องที่อธิบายยาก
พ่อและแม่ต้องหาคำตอบที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย
พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กและพ่อแม่
เนื่องจากจะทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแน่นแฟ้นมากขึ้น
สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดี หากมีกิจกรรมที่เด็กชอบ
และมีความสนใจเป็นพิเศษ
เด็กจะสามารถจดจำได้โดยไม่ต้องท่องจำ
เพียงแค่เห็นผ่านตาก็สามารถจำได้ และสามารถทำซ้ำใหม่ได้
การที่เด็กมีความสามารถในการจำที่ดี
จะบ่งบอกว่าเด็กสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้จากข้อมูลในความทรงจำของเขา
เด็กมีพฤติกรรมชอบจัดเรียง การจัดเรียงสิ่งของต่างๆ
ให้เป็นระเบียบ อาทิเช่น การเรียงสีไม้ในกล่อง การเรียงของเล่น
เป็นต้น พฤติกรรมการชอบจัดเรียงนั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กมี
ความสามารถในการแยกแยะและแบ่งประเภท
รวมถึงฝึกความเป็นระเบียบไปในตัว
ชอบเก็บสะสม หากลูกมีพฤติกรรมในการเก็บสะสม
เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
หากเราจะสังเกตว่าคนที่มีความอัจฉริยะ
ต้องมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ลักษณะนิสัยการเก็บสะสมก็ถือเป็นการปลูกฝัง
นิสัยการสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องอย่างมีความสุขเช่นกัน
จะเห็นว่าพฤติกรรมทั้ง 5 ข้อ
เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าลูกของเราเป็นเด็กฉลาด
ต้องได้รับการส่งเสริมในเรื่องที่เขาชอบอย่างจริงจัง
แต่พ่อและแม่จำเป็นต้องส่งเสริม ในปริมาณที่พอเหมาะ
หากมากเกินไปจะทำให้เด็กเครียด
และเกิดพฤติกรรมการต่อต้านสิ่งที่ตัวเองรัก
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก